Khi số lượng các ứng dụng trong doanh nghiệp ngày càng nhiều. Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tăng theo thời gian thì lúc đó hạ tầng sẽ nở rộng dẫn đến việc quản lý, cấp phát, thu hồi các tài nguyên hạ tầng ngày càng trở nên phức tạp và khó quản lý. 

Mỗi nhóm/đơn vị/phòng ban có những nhu cầu khác nhau và muốn được sử dụng tài nguyên như cách các dịch vụ Pubic Cloud như Amazon, Google, Microsoft đang cung cấp.

Private Cloud là một phương án xây dựng một nền tảng hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu này.

Thử thách của hệ thống hạ tầng hiện tại

Hệ thống hạ tầng hiện tại rời rạc, nhiều thành phần, quản lý phức tạp, không tập trung.

Bộ phận hạ tầng không đáp ứng kịp yêu cầu cung cấp tài nguyên của bộ phận phát triển. Thời gian ra ứng dụng chậm.

Hạ tầng hiện tại không triển khai được các ứng dụng trên nền tảng công nghệ mới như Container.

Không đảm bảo được yêu cầu an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống và tuân thủ các chính sách bảo mật. 

Mất thời gian và tài nguyên quản lý hệ thống cũ thay vì tạo ra các dịch vụ và cải tiến mới.

Không sẵn sáng tích hợp hệ thống ứng dụng và dữ liệu hiện tại với nền tảng cloud.

Tính năng cần thiết của Hybrid Cloud

Tích hợp với hạ tầng hiện tại

Các giải pháp Hybrid-Cloud cần có phương án tích hợp với hệ thống hạ tầng hiện tại (như các tủ đĩa). Quản lý tập trung các tài nguyện hiện tại và tận dụng các tài nguyên còn thừa.

Resource Pool

Các tài nguyên hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: máy chủ vật lý, VM, lưu trữ, mạng cần phải được quản lý tập trung và tạo thành một hồ tài nguyên chung.

Quản lý tập trung trên một giao diện

Các tài nguyên trên một node, một cluster hay nhiều cluster phải được quản lý trên một giao diện quản trị duy nhất. Giúp cho nhà quản trị có thể quản lý các tài nguyên mọi nơi mọi lúc.

Trợ giúp bởi AI

Khi hệ thống Hybrid-Cloud có nhiều thành phần, nhiều ứng dụng được triển khai trên đây thì cần có sự trợ giúp của Trí Tuệ Nhân Tạo để dự đoán lỗi và đề xuất cách khắc phục cũng như là tối ưu hoạt động của hệ thống.

Dữ liệu luôn được bảo vệ

Hệ thống phải có đầy đủ các chức năng bảo vệ dữ liệu ở các mức khác nhau. Dự phòng ở mức cao nhất và luôn có khả năng khôi phục lại hoạt động với các tính huống xấu.

Hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu

Dễ dàng cung cấp cho ứng dụng các định dạng dữ liệu khác nhau từ Block, File cho đến Object chỉ bằng vài cái nhấp chuột.

Các tác vụ được tự động hóa

Hệ thống cần có khả năng cung cấp tài nguyên cho ứng dụng một cách tự động theo sự co dãn của ứng dụng.

Quản lý và tính phí theo đơn vị

Một Hybrid-Cloud đích thực cần có tính năng quản lý các tài nguyên theo từng đơn vị phòng ban và tạo các báo cáo sử dụng (kèm chi phí) theo từng người dùng và phòng ban.

Lộ trình xây dựng Cloud cho doanh nghiệp

 • Ảo hóa các thành phần  máy chủ, lưu trữ và mạng.
 • Quản lý tập trung trên một giao diện như là một “hồ tài nguyên” dùng chung.
 • Các tài nguyên được cấp phát, nâng cấp hay thu hồi theo từng yêu cầu cụ thể.
 • Xây dựng hệ thống dự phòng và sao lưu cơ bản. Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Đến đây doanh nghiệp đã xây dựng xong hệ thống hạ tầng hội tụ (HCI).

 • Hệ thống có thể mở rộng thêm nhiều Cluster và vẫn quản lý trên một giao diện duy nhất.
 • Quá trình vận hành được trợ giúp bởi Trí Tuệ Nhân Tạo.
 • Hỗ trợ phân chia theo nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có thể quản lý tài nguyên dễ dàng với vài click-chuột.
 • Hệ thống quản lý chi phí theo từng bộ phận và người sử dụng.
 • Giám sát sự phát triển tài nguyên và đưa ra các dự báo cần thiết.
 • Cung cấp dịch vụ nâng cao như DBaaS.

Đến đây có thể nói doanh nghiệp đã xây dựng được Private Cloud cho riêng mình.

 • Kết nối các dịch vụ Public Cloud với hạ tầng On-Prem hiện tại và quản lý trên một giao diện duy nhất.
 • Cho phép dịch chuyển VM, Container lên Public Cloud hay xuống On-Prem.
 • Quản lý lượng tài nguyên sử dụng và chi phí của Public Cloud.

Kết nối với nhiều dịch vụ Public Cloud khác và cung cấp dịch vụ như Pha 3.

Lộ trình 4 pha xây dựng hệ thống Cloud cho doanh nghiệp

Sản phẩm liên quan

Các gói sản phẩm hoàn thiện (Bundle)

Khách hàng

Liên hệ tư vấn