Nutanix Prism

Khi hệ thống HCI của bạn có nhiều tài nguyên, nhiều node hoặc triển khai trên diện rộng thì Nutanix Prism sẽ giúp việc quản lý trở nên dễ dàng và mất ít thời gian hơn.

Prism sẽ quản lý tất cả các tài nguyên trên một mặt phẳng quản trị duy nhất. Các tác vụ sẽ được tự động hóa và cung cấp đến admin các bản báo cáo dự đoán lỗi có thể sãy ra hoặc tài nguyên cần thiết cho tương lai. Prism cũng sẽ có công cụ tính toán chi phí sử dụng tài nguyên cho từng phòng ban, người dùng.

Prism

PRISM TRONG QUẢN TRỊ HẠ TẦNG

Quản lý Compute

Quản lý các VM trên tất cả các node và cluster

AHV Nutanix

Quản lý Network

Cấu hình các thiết bị mạng vật lý hay ảo; quan sát luồng dữ liệu và bảo mật dữ liệu chạy trên đó.

Quản lý Storage

Quản lý các tài nguyên, không gian lưu trữ trên các node HCI trong Cluster.

Giám sát hệ thống

Luôn luôn giám sát các ứng dụng đang sử dụng các tài nguyên VM và Lưu trữ như thế nào để từ đó có điều chỉnh phù hợp.

Đọc các tín hiệu bất thường

Prism luôn đọc các tín hiệu bất thường của VM để từ đó đưa ra các cảnh báo cho admin.

Vận hành bằng AI

Prism sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo vào trong quản trị vì vậy hầu hết các tác vụ được vận hành tự động.

DEMO

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.