HCI, Privae Cloud, Hybrid Cloud, DevOps

Nutanix cung cấp các sản phẩm ảo hóa hạ tầng hàng đầu thế giới. Các sản phẩm đặc trưng của Nutanix phù hợp trên mọi môi trường, các quy mô khác nhau từ vừa cho đến phức tạp. Các khách hàng sử dụng sản phẩm Nutanix để xây dựng hạ tầng ảo hóa (Hypervisor), hạ tầng hội tụ (HCI), Hybrid Cloud, Private Cloud và Multi Cloud.

AHV

Hypervisor (Miễn phí)

Thay vì phải mất phí khi mua các nền tảng ảo hóa, Nutanix AHV được cung cấp hoàn toàn miền phí hypervisor với độ tin cậy cao, bảo mật và quản lý đơn giản này đến cho khách hàng.

Các ứng dụng phổ biến:

 • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy chủ (VM) với chi phí bằng 0.
 • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy trạm (VDI, Virtual-Desktop-Infrastructure).
 • Hạ tầng cho Database (Oracle, SQL, SAP HANA) nhanh chóng.
 • Hệ thống hạ tầng hợp nhất, bảo mật, quản trị đơn giản cho chi nhánh và văn phòng.

Acropolis (AOS)

SDS

Bỏ qua giới hạn của các hệ thống SAN và NAS rời rạc, AOS sẽ tạo nền tảng hệ lưu trữ tạo bởi phần mềm (SDS). AOS kết hợp với AHV sẽ tạo nên hạ tầng hội tụ với chi phí rất cạnh tranh.

Các ứng dụng phổ biến:

 • Xây dựng hệ thống hạ tầng hội tụ HCI.
 • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy trạm (VDI, Virtual-Desktop-Infrastructure).
 • Tích hợp công nghệ mới vào hạ tầng hiện tại. Tạo Hybrid-Cloud với chi phí tối thiểu.
 • Sao lưu, đồng bộ giữ liệu giữa các DC & DR

Prism

HCI, ITOps

Nutanix Prism giúp quản lý tất cả các tài nguyên dù các node đặt ở nơi đâu trên cùng một mặt phẳng quản trị. Tự động hóa nhiều tác vụ nhất có thể để giúp quản trị được dễ dàng hơn.

Các ứng dụng phổ biến:

 • Xây dựng hạ tầng Private & Hybrid-Cloud.
 • Quản lý tài nguyên (cấp phát, thu hồi, thay đổi)  chỉ trên một mặt phẳng quản trị duy nhất.
 • Lập kế hoạch và dự đoán tài nguyên trong tương lai.
 • Tính chi phí theo từng phòng ban.

Karbon

Kubernetes, Orchestration

Bạn đang xây dựng các ứng dụng cloud-native dựa trên nền tảng container?  Nutanix Karbon cung cấp môi trường làm việc tin cậy để quản lý, đồng bộ các container qua Kubernetes.

Các ứng dụng phổ biến:

 • Triển khai các cụm Kurbernetes chỉ với vài click.
 • Tạo hạ tầng để triển khai các ứng dụng cloud-native.
 • Tạo hạ tầng lưu trữ cố định (Persistent Storage) cho các Container thống qua CSI.

Đăng ký nhận DEMO/làm POC ngay hôm nay!

Lên lịch chạy thử nghiệm được cá nhân hóa với chuyên gia tư vấn giải pháp

và xem các giải pháp của CSC có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào.