ITSM và ITIL đã thay đổi thế giới Cloud và DevOps như thế nào?

Self-service và tự động hoá là 2 yếu tố tối thượng cho sự linh hoạt của hệ thống nhưng có lẽ bạn vẫn cần định hình lại các nền tảng cơ bản của việc quản lý dịch vụ. Với Morpheus, bạn sẽ đạt được cả 2 mụch đích và điều này bao gồm khả năng tích hợp “out-of-the-box” với ServiceNow.

· CMDB: Cập nhật các bản CI (Configuration Item) trên hypervisors và clouds

· Approvals: RBAC và các Policy bao gồm trình phê duyệt ServiceNow

· Alerts: Quản lý các cảnh báo và trình giám sát hybrid app

· Catalog: Danh mục catalog mạnh mẽ để tập trung hoá các ứng dụng và clouds

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn? Hãy tải xuống Whitepaper này để thấy sức mạnh của việc kết hợp Morpheus với ServiceNow cho quản lý đám mây!

Nếu bạn muốn xem trực tiếp, hãy liên hệ chúng tôi và demo sẽ được trình bày tới tổ chức của bạn. CSC-JSC/demo