Cloud Management Platform

Manage Hybrid Clouds and Modernize Apps

Bring the Cloud Experience On-Prem
and Apply On-Prem Control to Public Clouds

Morpheus Data

Morpheus là một nền tảng quản lý đa đám mây (Cloud Management Platform) cung cấp khả năng self-service mạnh mẽ, tính đàn hồi, tự động hoá và có thể kiểm soát một cách hiệu quả các môi trường tài nguyên của hệ thống. Nó cho phép quản lý tập trung các loại hình cloud vào một nền tảng duy nhất và đặc biệt có thể tích hợp lên tới hơn 100+ provider để phục vụ cho bất kỳ tác vụ nào của hệ thống.

QUẢN TRỊ

Assure Compliance

Đơn giản hoá xác thực, thiết lập quyền truy cập,

các policies, và quản lý an toàn bảo mật

Chi tiết ▸

BUILD

Centralize Platforms

Khởi tạo Private Clouds, quản lý Public Clouds, và

hợp nhất các nền tảng Kubernetes trên các môi trường khác nhau

Chi tiết ▸

TIÊU THỤ TÀI NGUYÊN

Deploy 150x faster

Cung cấp các ứng dụng từ catalog theo nhu cầu,

API/CLI, ITSM, hoặc infrastructure-as-code

Chi tiết ▸

TỰ ĐỘNG HOÁ

Modernize Applications

Tự động hoá lifecycles, hỗ trợ chạy các workflows,

và đơn giản hoá quy trình “day-2 actions”

Chi tiết ▸

TỐI ƯU

Lower cloud cost 30%

Tối ưu việc quản lý các Inventory, dễ dàng điều chỉnh tài nguyên hệ thống,

theo dõi chi phí dành cho các nền tảng cloud và khả năng hiển trị trực quan

Chi tiết ▸

Product Review

Trong năm 2019 và 2020, Morpheus Data được vinh danh là Leader trong báo cáo xếp hạng Gartner Magic Quadrant và Critical Capability cho Cloud Management Platform.

Đến năm 2021 và 2022, Gartner cho ra mắt Market Guide và Morpheus Data đã trở thành Representative Vendor nổi bật trong danh mục Container Management Market Guide.

“Nó tập trung vào khả năng self-service và các deverlopers có thể xây dựng, triển khai và vận hành các ứng dụng trên các nền tảng đám mây nhanh nhẹn nhất có thể, đồng thời loại bỏ tất cả các nút cổ chai silo giữa các nhóm và thực sự nó phát triển từ đó. Một ngày nọ, chúng tôi nhìn xuống và nói rằng, đây thực sự là một sản phẩm có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã tách nó ra khỏi Kert Room vào thời điểm đó và bạn biết đấy, nó đã phát triển kể từ đó.”

Brain Wheeler - Co-founder Morpheus Data

“Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng Morpheus và đặt ra khái nhiệm CMP đối với việc quản lý multicloud hybrid cloud và thị trường đang đi theo hướng chúng tôi muốn.”

Brain Wheeler - Co-founder Morpheus Data

CSC – Công ty phân phối giải pháp Morpheus Data tại Việt Nam

 

NHỮNG TÍNH NĂNG BẠN QUAN TÂM VỀ MORPHEUS