Tổng quan

Bài test nhằm mục đích kiểm tra IOPs của các ổ đĩa local (nằm trên server) khi sử dụng phần mềm Software Defined Storage (SDS) là Datacore SANsymphony. Phần mềm sẽ gom tất cả đĩa của các server để tạo thành disk pool và cấp cho host.

Trong bài bao gồm nhiều kịch bản đọc/ghi với các kích thước block khác nhau.

Phần mềm Test

CSC sử dụng phần mềm FIO 3.1 cho Ubuntu. Đây là phầm mềm tiêu chuẩn được các hãng sử dụng.

Bố trí bài kiểm tra

Phần cứng:

  • 1 node x6 SSD 1.92T
  • 2 node x12 SSD 1.92T

Máy ảo:

  • 4 máy chạy Ubuntu Server 18.04
  • 8 máy chạy Ubuntu Server 18.04

Tốc độ mạng: 10Gb

Kết qủa

Block 4K Random Read 60%: IOPs ~ 120k

Block 8K Random Read 60%: IOPs ~ 85k