Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Nhu cầu mở rộng quy trình workflows mà không làm thay đổi quy trình workflow gốc được đặc biệt quan tâm. Use case này hiện có thể được triển khai với bản phát hành mới nhất của Morpheus. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác. Điều này được gọi là Nested Automation Workflow hoặc lồng workflow bên trong một workflow khác.

27 Febuary 2023

______________

Workflow là gì?

Workflow là một tập hợp các tác vụ (task) được viết bằng Python, Java, Bash, Ansible Playbook, Ruby,.. được sắp xếp theo thứ tự thành các “layers” cho quy trình tự động hóa. Trong sơ đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng workflow cấp cao nhất chứa tập lệnh Python và cấp thứ 2 là loại Nested workflow. Thứ tự chạy sẽ được bắt đầu từ Workflow cấp cao nhất chứa code Python đầu tiên, sau đó Nested workflow sẽ được kích hoạt tiếp theo. Khi task 1 và 2 hoàn thành, tập lệnh Python thứ 2 (số thứ 3) sẽ được thực thi.

Tạo một Nested Workflow

Tính năng tự động hóa Nested Workflow đã được thêm vào tại bản phát hành mới nhất 6.0.0. Operational Workflow là loại workflow duy nhất hỗ trợ tính năng lồng này.

Đính kèm một Nested Workflow Task

Khi một task Nested Workflow Task được tạo, nó có thể được thêm vào quy provisioing  hoặc quy trình operational giống như bất kỳ loại task nào khác. Điều này cho phép bạn nhanh chóng sử dụng lại một workflow hiện có nhưng cũng đảm bảo rằng các workflow trước có thể được update theo.

Tham gia cộng đồng CSC-JSC

Tham gia cộng đồng CSC và thu hút những người dùng cộng đồng CSC khác để tìm hiểu thêm về các giải pháp công nghệ. Ngoài ra, hãy liên lạc cho chúng tôi hoặc truy cập vào các đường dẫn phía dưới để khám phá đầy đủ các giải pháp bao gồm gần như tất cả các tính năng và khả năng! Đăng ký tại Demo Register và triển nghiệm CSC lab ngay hôm nay!

Get a demo

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn videos và yêu cầu demo cho sản phẩm

Morpheus Product

Morpheus là nền tảng tích hợp quản lý tập trung Hybrid Cloud

Find Blogs

Khám phá các nền tảng kiến thức điện toán đám mây

Youtube

Xem các video tích hợp, triển khai về các sản phẩm