Hướng dẫn kỹ thuật chi tiết dài 40 trang về Object Storage dành cho Multi-Cloud

Software defined (SDS) Object storage cung cấp một cách tiếp cận lưu trữ thay thế cho các hệ thống NAS / SAN dựa trên phần cứng độc quyền đắt tiền. Quyển hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu dài 40 trang này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về:

  • Các trường hợp sử dụng Mutli-Cloud
  • Hybrid-Cloud và khả năng triển khai Multi-Cloud của Cloudian
  • Các ví dụ chi tiết về triển khai
  • Cloudian® HyperStore® sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức như thế nào khi chuyển sang môi trường Public-cloud và Multi-cloud
  • Tích hợp giải pháp Object storage của Cloudian vào chiến lược Cloud tổng thể của bạn

Điền thông tin để nhận Hướng dẫn kỹ thuật!