Cập nhập tin tức trong nước Việt Nam về công nghệ ảo hóa máy chủ (Virtualization), ảo hóa lưu trữ (Software Defined Storage), hạ tầng định nghĩa bằng phần mềm (SDI), hạ tầng lai (Hybrid-Cloud), hạ tầng hội tụ (HCI), ảo hóa máy trạm (VDI), hệ thống lưu trữ block, file và object storage.

Giải pháp lưu trữ cho hệ thống camera giám sát – Cloudian Object storage

Sự phát triển không ngừng của hệ thống Camera [...]

Chủ quyền số là gì? Tại sao châu Âu lại quan tâm nó đến vậy?

92% dữ liệu từ phương Tây được lưu trữ [...]

FSC (Fungible Storage Clustor) – Hệ thống lưu trữ hiệu năng cao

Ngày nay, nhân loại đang sống trong kỷ nguyên [...]

Go to Top