Cập nhập tin tức chung về công nghệ ảo hóa máy chủ (Virtualization), ảo hóa lưu trữ (Software Defined Storage), hạ tầng định nghĩa bằng phần mềm (SDI), hạ tầng lai (Hybrid-Cloud), hạ tầng hội tụ (HCI), ảo hóa máy trạm (VDI), hệ thống lưu trữ block, file và object storage.

Hybrid Cloud Management – Hệ quản trị đám mây lai – Ngày ấy, bây giờ và mai sau

Hybrid Cloud Management - Trước, nay và tương [...]

Morpheus Data – Giải pháp xây dựng Cloud thay thế VMware vRA

Morpheus Data, giải pháp xây dựng Cloud thay [...]

Những điểm cần quan tâm khi nói về kiến trúc của Hybrid Cloud

Những xem xét quan trọng của kiến trúc [...]

Go to Top