Những điểm cần quan tâm khi nói về kiến trúc của Hybrid Cloud

Những xem xét quan trọng của kiến trúc [...]

Tính năng Auto-Tiering tới mức bucket của Cloudian Object Storage

Sử dụng các tầng lưu trữ (tier) khác nhau [...]

Giải pháp lưu trữ cho hệ thống camera giám sát – Cloudian Object storage

Sự phát triển không ngừng của hệ thống Camera [...]

Go to Top